ประกาศนโยบายระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศนโยบายระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 นโยบายและระเบียบปฏิบัติการให้คำปรึกษาดูแลผู้ป่วยทางออนไลน์

 

ใส่ความเห็น