รับสมัครงาน

โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ประกาศรับสมัครงาน
จำนวน 2 ตำแหน่ง
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 2 อัตรา
2.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม2566 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ :
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
https://drive.google.com/file/d/1ruGSWeGW_0c24a5-kVAY8jTc2ZNt0tgD/view?usp=sharing
เจ้าพนักงานธุรการ
https://drive.google.com/file/d/1Mje8ls4Ag01PAj8v1cRWkI59-ntn6d-5/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น