งานพยาบาลผู้ป่วยนอก

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก

  นางสาวพนักงานช่วยเหลือคนไข้