โรงพยาบาลบางปะกง ยินดีต้อนรับ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คลิก >> Facebook Page  :  โรงพยาบาลบางปะกง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ รายการ
1 แผนโรงพยาบาลบางปะกง ประจำปี 2567
2 สรุป กำกับ แผนปฏิบัติการ รพ.บางปะกง ปี 2567 (ไตรมาสที่ 1)
3 แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลบางปะกง ปี 2566
4 สรุป กำกับ แผนปฏิบัติการ รพ.บางปะกง ปี 2566
5 แผนโรงพยาบาลบางปะกง ประจำปี 2566 
6 สรุปแผน ปี 2565
7  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
8 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2565(ฉบับทบทวน ปี 65)
9  สรุปผลกำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติการ ปี 64
10  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

Download กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Download ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
Download ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2564
Download ขั้นตอนการปฎิบัติงานข้อกำหนดจริยธรรม ปี 2564
Download ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่

ข่าวกิจกรรม

Download เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย 2561 
Download
 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ-ฉบับที่-5
Download KPI กระทรวงปี 64 
Download New HA Standard_Risk Management
Download แก่นของHA
Download RCA2 to RR workshop
Download พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น