การบูรณาการตรวจจัดระเบียบสังคมงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 2565

ประชุมแนวทางการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา

อบรมความเข้าใจกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565